Avtalsförhandlingarna 2020 - KFO, Hälsa, vård och omsorg

När börjar förhandlingarna?
Avtalet är ett tillsvidareavtal och löper på. Den årliga avstämningen är i slutfasen och kommer att kommuniceras inom kort.

När kommer de nya lönerna?
Eftersom löneavtalet gäller tillsvidare ska lönerevision ha genomföras enligt avtal. Om du inte fått ny lön kan du kontakta Vision Direkt på tel. 0771 44 00 00

Uppräkning av ersättningar i krontal kommer att justeras i samband med den årliga avstämningen.
Information om ändringarna kommer så snart avstämningen är avslutad.

Vilka yrkanden har Vision?
Visions yrkanden antogs av förbundsstyrelsen inför avtalsrörelsen 2020 och finns på hemsidan. I nuläget har inga beslut om ändringar i våra yrkanden tagits. Om behov finns kommer yrkandena att ses över.

Här kan du läsa mer om Visions yrkanden inom området
Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.