Avtalsförhandlingarna 2020 - KFO, Hälsa, vård och omsorg

När börjar förhandlingarna?
Avtalet är ett tillsvidareavtal och löper på. Den årliga avstämningen med arbetsgivarparten startade den 15 september.

När kommer de nya lönerna?
Eftersom även löneavtalet gäller tillsvidare bör lönerevision genomföras enligt avtal där det är möjligt. Om det av olika anledningar uppstår behov av att förskjuta själva processen ska detta förhandlas och den nya lönen gäller då retroaktivt från det avtalade datumet.

Uppräkning av ersättningar i krontal kommer dessa att justeras i samband med översynen av respektive avtal. Även dessa ska gälla retroaktivt.

Kommer jag få ny lön för 2020?
Ja.

Varför sägs det att vi inte kommer få nya löner?
Parterna är överens om att löneprocessen ska hanteras enligt avtal. Om din arbetsgivare sagt att ny lön inte utgår för 2020 behöver du ta kontakt med Vision Direkt.

Vilka yrkanden har Vision?
Visions yrkanden antogs av förbundsstyrelsen inför avtalsrörelsen 2020 och finns på hemsidan. I nuläget har inga beslut om ändringar i våra yrkanden tagits. Om behov finns kommer yrkandena att ses över.

Här kan du läsa mer om Visions yrkanden inom området
Vision Kommunikation (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.