Avtalsförhandlingarna 2020 - IDEA, skolor, kyrka med flera

IDEA, enskilda högskolor, trossamfundet Svenska kyrkan och förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet

När börjar förhandlingarna?
Avtalen gäller tillsvidare. Avstämningen med arbetsgivarparten startar under hösten.

När kommer de nya lönerna?
Eftersom även löneavtalet gäller tillsvidare bör lönerevision genomföras enligt avtal där det är möjligt. Om det av olika anledningar uppstår behov av att förskjuta själva processen ska detta förhandlas och den nya lönen gäller då retroaktivt från det avtalade datumet.

Vilka yrkanden har Vision?
IDEA har fattat beslut om sammangående med KFO vid kommande årsskifte. Arbetsgivarorganisationerna har för avsikt att samordna de avtal som finns inom överlappande branscher varför större förändringar i avtalen kan komma att ske efter sammangåendet. Vision har därför inte sammanställt frågor att lyfta utan avvaktar de kommande förändringarna och de förhandlingar som följer.

Här kan du läsa mer om avtalet.

När får vi besked?
Så fort det är klart kommer Vision att gå ut med information.
Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.