Avtalsförhandlingarna 2020 - kommun, region, Sobona (Pacta)

När börjar förhandlingarna?
Våren 2020 förlängde Vision HÖK 17 med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona till sista oktober 2020. Förhandlingar om nytt avtal har återupptagits.

När kommer de nya lönerna?
Så snart parterna är överens om nytt löneavtal ska arbetet med nya löner påbörjas. Nuvarande avtal löper ut sista oktober 2020.

Kommer jag få ny lön för 2020?
Visions uppfattning är att ingen ska missgynnas på grund av den kris samhället har genomgått. Tvärtom har Visions medlemmar i välfärden tagit ett stort ansvar i en svår tid. Lönerna ska revideras årligen och betalas retroaktivt från 1 april 2020.

Varför sägs det att vi inte kommer få nya löner?
I avtalsrörelser kan många saker påstås i media. Vissa saker gäller inte Visions avtal och vissa saker kanske inte stämmer. Just nu ska vi inom Vision hålla ihop och vara tydliga med att de som gör insatser i välfärden ska få sina löneökningar och inte förlora några löner.

Vilka yrkanden har Vision?
Visions yrkanden antogs av förbundsstyrelsen inför avtalsrörelsen 2020 och finns på hemsidan. I nuläget har inga beslut om ändringar i våra yrkanden tagits. Om behov finns kommer yrkandena att ses över.

Här kan du läsa mer om Visions yrkanden inom området
Vision Kommunikation (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.