Avtalsförhandlingarna 2020 - Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer

När börjar förhandlingarna?
Avtalet löper ut 30 september och förhandlingarna startade den 25 september.

När kommer de nya lönerna?
Eftersom löneavtalet gäller ska lönerevision ha genomförts enligt avtal. Löneprocessen för 2021 påbörjas så snart parterna är överens om nytt löneavtal.

Vilka yrkanden har Vision?
Ett förslag till Visions yrkanden har arbetats fram av avtalsgruppen och förbundsstyrelsen biföll dessa. Yrkandena bygger på den medlemsenkät som avtalsgruppen skickade till medlemmarna under våren. När Vision växlat yrkanden med arbetsgivarparten kommer dessa att publiceras på hemsidan.

Här kan du läsa mer om Visions yrkanden inom området.
Vision Kommunikation (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.