Avtalsförhandlingarna 2020 - Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola och Skola/Utbildning

När börjar förhandlingarna?
Avtalen prolongeras sju dagar i taget efter det att avtalen löpte ut 30 april. Förhandlingarna startade på nytt den 22 september och målsättningen är att vara färdiga till början av november.

När kommer de nya lönerna?
Löneprocessen ska senast påbörjas så snart parterna är överens om nytt löneavtal.

Kommer jag få ny lön för 2020?
Visions uppfattning är att ingen ska missgynnas på grund av den kris samhället har genomgått. Tvärtom har Visions medlemmar tagit ett stort ansvar i en svår tid. Lönerna ska revideras årligen och betalas retroaktivt. Vi vet dock ännu inte vilka krav vi kommer mötas av från arbetsgivarhåll eller hur utfallet blir på andra avtalsområden (märket).

Varför sägs det att vi inte kommer få nya löner?
I avtalsrörelser kan många saker påstås i media. Vissa saker gäller inte Visions avtal och vissa saker kanske inte stämmer. Just nu ska vi inom Vision hålla ihop och vara tydliga med att de som gör viktiga insatser ska få sina löneökningar och inte förlora några löner.

Vilka yrkanden har Vision?
Visions yrkanden antogs av förbundsstyrelsen inför avtalsrörelsen 2020 och finns på hemsidan. I nuläget har inga beslut om ändringar i våra yrkanden tagits. Om behov finns kommer yrkandena att ses över.

Här kan du läsa mer om Visions yrkanden inom området.
Vision Kommunikation (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.