Till senaste kommentaren

Kan Covid-19 klassas som arbetsskada?

Jag undrar om man kan klassa Covid-19 som en arbetsskada om man vet att man blev smittad via arbetet och man fått skador som är bestående av viruset?


Kommentarer

 • Det korta svaret är ja. Men beroende på vad du jobbar med kan det blir svårt att bevisa.

  Regeringen har lagt till Covid-19 i förteckningen över smittsamma sjukdomar. Det innebär att om du blivit sjuk efter den 1 februari 2020 kan Covid-19 under vissa förutsättningar anses vara en arbetsskada.

  Jobbar du ”vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där du behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande” kan du enligt Arbetsskadeförsäkringen antas ha blivit smittad på jobbet - om din arbetsgivare inte kan bevisa motsatsen.

  Om du inte jobbar inom det området kommer du själv att behöva bevisa att du blev smittad på jobbet och inte någon annanstans. Med andra ord räcker det inte att du själv vet att du blev smittad på jobbet. Du kommer att behöva bevisa att du inte kunnat smittas utanför jobbet.

  Önskar du anmäla Covid-19 som en arbetsskada ska du kontakta din chef. Du kan också få hjälp av ditt skyddsombud. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att anmäla en arbetsskada till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer sen om skadan är arbetsrelaterad eller ej.

  Mer information om hur du anmäler tillbud:
  Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset - Arbetsmiljöverket

  Om du behöver ytterligare rådgivning kring arbetsskadeanmälan rekommenderar vi dig att ringa till Vision Direkt. Tel 0771 44 00 00. Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredag.
  Sarah Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.