Arbetsplatsmöte - kan vi kräva det?

Hej!
Jag undrar hur man ska gå till väga när det gäller APT, har vi "laglig" rätt att kräva att vi får ha APT? Eller vad är det som gäller?

Kommentarer

 • Hej Inger!

  Medbestämmandelagen säger att arbetsgivaren ska informera om förändringar i verksamheten och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna. Arbetsplatsträffarna (APT) kan därför vara ett verktyg för att uppfylla både medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen då arbetsgivaren är ansvarig att arbeta systematiskt och samverka med anställda och skyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö

  Oftast har man APT en gång i månaden. Större arbetsgivare brukar ha ett lokalt samverkansavtal som kan reglera antal träffar.

  På APT, har personalen också chansen att komma med synpunkter och idéer.

  Vad kan medarbetare göra om arbetsplatsen inte har regelbundna APT:n? Prata med dina kolleger och ta sedan upp saken med chefen. Det kan också vara bra att påminna om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och rätten för de anställda att bli involverade i arbetet för en bättre arbetsmiljö. Säger chefen nej så är min rekommendation att peppa någon av kollegerna att ta på sig ett förtroendeuppdrag, då hittar man andra verktyg för att skapa delaktighet och inflytande i sitt arbete

  Se gärna mer tips via länken nedan

  Så skapar ni bättre arbetsplatsträffar - Suntarbetsliv

  Med vänliga hälsningar
  Cecilia Vision Direkt

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.