Arbetsplatsmöte - kan vi kräva det?

Hej!
Jag undrar hur man ska gå till väga när det gäller APT, har vi "laglig" rätt att kräva att vi får ha APT? Eller vad är det som gäller?

Kommentarer

 • Hej Inger!

  Medbestämmandelagen säger att arbetsgivaren ska informera om förändringar i verksamheten och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna. Arbetsplatsträffarna (APT) kan därför vara ett verktyg för att uppfylla både medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen då arbetsgivaren är ansvarig att arbeta systematiskt och samverka med anställda och skyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö

  Oftast har man APT en gång i månaden. Större arbetsgivare brukar ha ett lokalt samverkansavtal som kan reglera antal träffar.

  På APT, har personalen också chansen att komma med synpunkter och idéer.

  Vad kan medarbetare göra om arbetsplatsen inte har regelbundna APT:n? Prata med dina kolleger och ta sedan upp saken med chefen. Det kan också vara bra att påminna om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och rätten för de anställda att bli involverade i arbetet för en bättre arbetsmiljö. Säger chefen nej så är min rekommendation att peppa någon av kollegerna att ta på sig ett förtroendeuppdrag, då hittar man andra verktyg för att skapa delaktighet och inflytande i sitt arbete

  Se gärna mer tips via länken nedan

  Så skapar ni bättre arbetsplatsträffar - Suntarbetsliv

  Med vänliga hälsningar
  Cecilia Vision Direkt
 • På våra APT skrivs det minnesanteckningar.
  Ska det istället vara protokoll? Vi har lokalt samverkansavtal.
 • Hej!

  På arbetsplatsträffar är det mest förekommande att minnesanteckningar skrivs. Det är chefen som är ansvarig för att det skrivs minnesanteckningar (utser vem som skriver).

  Om ni kommer fram till ett beslut, särskilt om det finns motsättningar och frågan/beslutet ska lyftas upp från apt till högre lokal samverkan, är det bra om ett protokoll förs för just den frågan.

  Vad står det i ert samverkansavtal? Behöver det förtydligas där?

  Protokoll och minnesanteckningar är olika typer av handlingar. Protokoll kan räknas som allmän handling och det brukar inte minnesanteckningar göra.
  Ett protokoll blir en allmän handling när beslut har justerats. Detta följer av 2 kap 7 § tryckfrihetsförordningen. Protokollen innehåller alltså någon form av myndighetsbeslut.

  En minnesanteckning är inte en allmän handling såvida det inte arkiveras på myndigheten för då blir den dock en allmän handling. Detta följer av 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen. Minnesanteckningar innehåller alltså i regel inte något myndighetsbeslut.

  Hälsningar
  Cecilia Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.