Vilken ersättning får jag om jag blir arbetslös och vad behöver jag göra?

Hur mycket får jag i ersättning om jag blir arbetslös?
Den inkomstbaserade ersättningen från a-kassan motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst. Taket är indelat i två nivåer. Det första taket ligger på 25 025 kronor och gäller de första 100 ersättningsdagarna, därefter sänks taket till 20 900 kronor. Ersättningen är skattepliktig. Just nu har vi tillfälliga regler som gäller from. 13 april 2020 till den 1 januari 2023. Då ligger taket på 33 000 kr därefter sjunker taket till 27 500 kronor (tidigare tak var 20 900 kr). Höjningen är tillfällig. Läs mer om a-kassan här
Dessa summor förutsätter att din inkomst är 80% utöver a-kassans tak.

I medlemskapet i Vision ingår en inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din tidigare lön under 160 dagar. Från ersättningen görs ett schablonavdrag motsvarande skatt på a-kasseersättning. För att få ersättning förutsätts att du är medlem i a-kassan och får ersättning därifrån samt att du varit medlem i Vision ett år. Har du varit medlem i ett annat förbund med en motsvarande försäkring räknas den tiden in i kvalifikationstiden.

Här kan du räkna ut vad du skulle kunna få från inkomstförsäkringen vid arbetslöshet.

Jag har precis blivit arbetslös, vad ska jag göra?
Anmäl dig till Arbetsförmedlingen och skriv in dig den första dagen som du är arbetslös. Genom din anmälan kommer du att få tillgång din a-kassas webbplats. Det är bra om du har en e-legitimation eller mobilt bank-id. När du anmäler dig till din a-kassa ska du också skicka in arbetsgivarintyg för de senaste tolv månaderna. Om du inte arbetat utan varit sjuk eller studerat ska du skicka in ett intyg som visar det.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal och din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771-44 00 00.
Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.