Arbetsgivaren vill inför beredskap för nya grupper, vad gäller för mig som chef?

Det är möjligt för arbetsgivaren att beordra beredskap för arbetstagare som inte tidigare haft beredskap i sin tjänst. Samtliga kollektivavtal som Vision tecknar innehåller regler för beredskap. Om man har inlöst övertidsersättning är det viktigt omförhandla inlösningen när förutsättningarna förändras. Beredskapstjänstgöring ökar risken för övertidsarbete och övertidsersättning bör utgå när man behöver arbeta under sin beredskap. Den som har reducerad tjänstgöringsgrad exempelvis på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet kan arbetsgivaren inte tvinga till beredskapstjänstgöring.

I vissa centrala kollektivavtal finns regler om kompensation för eventuell utebliven veckovila under beredskapen. Ibland finns denna reglering i lokalt kollektivavtal. Försök att förhandla lokalt om frågan ifall det inte finns något centralt eller lokalt tillämpligt avtal som reglerar detta.

Tips: Säkerställ att det också finns kompensation för den förlorade veckovilan i en beredskapsvecka, tex genom betald ledig fredag veckan efter. Om det inte går i Coronatider kan man få en extra kompdag i kompbanken eller extra semesterdag för senare återhämtning.

Veckovilan handlar om återhämtning och den kan inte kompenseras med pengar! Finns inte kompensation för utebliven veckovila i form av extra ledig dag reglerad i det lokala avtalet, kontakta din lokala Visionsföreträdare som då skall ta upp det till en förhandling. Det är endast central facklig part som kan förhandla bort veckovilan. OBS: Finns ett aktiverat krisledingsavtal för just dig, så gäller andra regler.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.