Arbetsgivaren har sagt upp lokaler så alla som vill vara på kontoret kommer kanske inte få plats

Det är arbetsgivarens skyldighet att tillse att arbetstagarna har en arbetsplats att utföra sitt arbete på som utgör en god arbetsmiljö. Arbetsgivare kan inte kräva att arbetstagare ska disponera hemmet som sin arbetsplats om inte det är överenskommet i anställningsavtalet.  

Visions inställning är att individen i så stor utsträckning som möjlighet med hänsyn till verksamhetens behov ska kunna välja var hen utför sitt arbete.  
Arbetsgivaren bör inte säga upp lokaler bör innan behovet av arbetsplatser analyserats. Helst bör arbetsgivaren tillämpa de regler för distansarbete som man avser att införa efter pandemin en längre tid där arbetsgivaren kan mäta beläggningsgraden av befintliga arbetsplatser och därefter tillsammans med förtroendevalda genomför förhandlingar om förändringarna.

Är du ombud i Vision? Här hittar du stöd för återgång till kontoret efter corona: https://vision.se/for-dig-som-ar/fortroendevald/arbetsmiljo/stod-kring-atergang-till-kontoren/#FAQ
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.